kontakt

Leather kwaliteitsproduct gemaakt van natuurlijke materialen

dansk flag de originele deense sinds 1975

Gratis verzending binnen eu bij bestellingen boven 70€

14 dagen retourrecht

Betalingskort

Disclaimer

Disclaimer

De website is eigendom van en wordt beheerd door Wiema Sko ApS ("WIEMA"), Karl Bjarnhofsvej 15, 7120 Vejle Ø, Denemarken, CVR-nummer 51412214.

Alle namen, merken, handelsmerken en logos zijn eigendom van WIEMA en mogen enkel worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van WIEMA.

De inhoud van de website, zoals tekst, grafieken, symbolen, afbeeldingen, videos, audiobestanden en software, is eigendom van WIEMA. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag enkel worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van WIEMA.

Het downloaden van inhoud van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat het auteursrecht wordt nageleefd. Het is niet toegestaan de inhoud op de website te kopiëren, publiceren of distribueren voor openbare of commerciële doeleinden of de auteursrechtelijk beschermde inhoud anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIEMA.

De informatie op deze website wordt in de actuele vorm zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, ter beschikking gesteld, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid, niet-schending van intellectuele-eigendomsrechten of geschiktheid voor een bepaald doel.

WIEMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte verliezen (inclusief gederfde inkomsten, operationeel verlies, verlies van gegevens, operationele verstoringen als gevolg van virussen enz.) en incidentele of gevolgschade (inclusief download, installatie, opslag of gebruik van de software of inhoud van de website enz.) als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van deze website of sites die een link naar deze website bevatten, ongeacht of deze inhoud nauwkeurig of volledig was. WIEMA is niet gehouden tot enige schadevergoeding voor verlies of schade als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van deze website of andere sites die een link naar deze website bevatten. De informatie op deze website is uitsluitend als algemene leidraad bedoeld.

WIEMA heeft het recht om de inhoud op deze website te allen tijde en zonder voorgaande aankondiging te wijzigen.

Bezoekers aanvaarden dat deze website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden mag worden gebruikt en dat het niet is toegestaan schade toe te brengen aan de website door handelingen zoals het toevoegen of verwijderen van inhoud of pogingen om toegang te verkrijgen tot delen van de website die niet voor de bezoeker in kwestie bestemd zijn.

Deze disclaimer en de inhoud van deze website wordt uitsluitend beheerst door het Deense recht, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van Aarhus, Denemarken.