kontakt

Leather luonnonmateriaaleista valmistettuja laatuotteita

dansk flag aitoja tanskalaisia vuodesta 1975 lähtien

Ilmainen toimitus Euroopan sisällä, kun tilauksesi ylittää 70€

14 päivän peruuttamisoikeus

Betalingskort

Myynti ja toimitus

toimitukset osoitteesta
Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Tanska
Y-tunnus 51412214

Alla mainitut myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkia Wiema Sko ApS:n myymiä ja toimittamia lähetyksiä, mikäli muissa pakottavissa lainsäännöksissä ei muuta vaadita tai osapuolet eivät ole sopineet muuta. Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki ostajien tilauksessa/hyväksynnässä tai yleisissä ehdoissa mainitut vastakkaiset tai ristiriitaiset määräykset.

1. Tarjoukset ja tilausvahvistus:

Kaikki tuotteet ja verkkosivustolla esitellyt artikkelit tulee nähdä vain kehotuksena tarjouksen pyytämiseen, ja lopullinen sopimus solmitaan vasta kun Wiema Sko ApS on hyväksynyt asiakkaan tilauksen.

Kaikki Wiema Sko ApS:n tekemät tarjoukset raukeavat 14 päivän kuluttua, mikäli tarjouksessa ei ole ilmoitettu muuta aikarajaa. Asiakkaan ja Wiema Sko ApS:n välinen sopimus astuu lopullisesti voimaan vasta kun ostaja on saanut Wiema Sko ApS:ltä kirjallisen tilausvahvistuksen, ja ainoastaan tilausvahvistuksen sisältö on Wiema Sko ApS:lle sitova. Wiema Sko ApS lähettää tilausvahvistuksen [sähköpostite] niin pian kuin mahdollista. Tilausvahvistuksesta käy ilmi asiakkaan tilausnumero, nimi ja osoite, maksutapa, toimitusosoite sekä luettelo tilatuista tuotteista. Emme vastaa tuotteiden loppumisesta varastosta.

Kehotamme asiakasta tulostamaan tilausvahvistuksen välittömästi sen saatuaan, koska sitä saatetaan tarvita, jos asiakas haluaa muuttaa tilausta, peruuttaa tilauksen tai tehdä reklamaation. Kaikki piirustukset, kuvitukset ja vastaavat on tarkoitettu vain ohjeellisiksi, eikä Wiema Sko ApS:ää voida pitää vastuussa tällaisessa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai materiaalin aiheuttamista väärinkäsityksistä.

Wiema Sko ApS ei vastaa painotuotteissa esiintyvistä virheistä, kun materiaalin on tuottanut joku muu kuin Wiema Sko ApS, esimerkiksi yrityksen alihankkija. Tämä koskee kaikenlaisia myyntimateriaaleja, kuvauksia, käyttöohjeita jne.

2. Hinnat:

Myynnissä noudatetaan toimituspäivänä voimassa olevia hintoja, mikäli muusta ei ole kirjallisesti sovittu. Hinnat koskevat toimitusta Wiema Sko ApS:n varastosta, mikäli muuta ei ole sovittu. Toimitetut hinnastot eivät ole sitovia, ja hintoja saatetaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta.

Emme vastaa Wiema Sko ApS:n toimittajien mahdollisesti tekemistä hinnankorotuksista. Ilmoitetut toimituskulut eivät ole sitovia. Kaikki toimituskuluihin tai muihin julkisiin maksuihin Wiema Sko ApS:n tilausvahvistuksen jälkeen mahdollisesti tehtävät muutokset koituvat ostajan maksettavaksi.

3. Toimitus:

Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimituspäivä on sitova, mikäli asiasta ei ole myöhemmin kirjallisesti muuten sovittu.

Jos muusta ei sovita, toimitus tapahtuu Wiema Sko ApS:n antamien ohjeiden mukaisesti. Niissä tapauksissa, joissa on sovittu toimituspäivästä, toimituksen katsotaan tapahtuvan ajallaan, jos se ajoittuu viikon sisälle sovitusta päivästä (ennen tai jälkeen).

Mikäli toimitusaika ylittää 30 päivää, asiasta mainitaan erityisesti tilausvahvistuksessa.

Force majeure -tapauksissa Wiema Sko ApS:llä on oikeus siirtää toimitus myöhemmäksi.

Vastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet (toimitus varastosta) on lastattu valittuun kuljetusvälineeseen tai kun (rahtivapaasti toimitettavat) tuotteet ovat kuorman purkamisen yhteydessä ohittaneet ajoneuvon tai muun kuljetusvälineen reunan.

4. Maksaminen:

Jos tilausvahvistuksessa tai laskussa ei muuta mainita, maksu suoritetaan Wiema Sko ApS:n soveltamien yleisten myyntiehtojen mukaisesti 30 päivän maksuajalla.

Maksettaessa luottokortilla maksu veloitetaan asiakkaan tililtä, kun tuotteet lähetetään Wiema Sko ApS:ltä.

Ostohinta lankeaa maksettavaksi sovittuna toimituspäivänä, mikäli ostajan olosuhteet ovat sellaiset, ettei tuotteita pystytä toimittamaan tai ostaja ei voi vastaanottaa niitä sopimuksen mukaisesti.

Mikäli maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, maksamattomaan arvonlisäveron sisältämään summaan lisätään korko. Jos muusta korkoprosentista ei ole sovittu, maksamattomaan korkoa tuottavaan pääomaan (mahdollinen aikaisemmin määrätty korko mukaan lukien) lisätään korkoa 2 % kuukaudessa. Määrätty korko lankeaa maksettavaksi välittömästi, ja jokaisesta maksusta vähennetään ensin nykyinen korko tai aikaisemmin määrätty korko. Varsinaista velkaa vähennetään vasta kun kaikki maksettavaksi määrätyt korot on ensin maksettu.

Jos velka joutuu perintään, Wiema Sko ApS:llä on oikeus veloittaa myös perintäkustannukset 12. heinäkuuta 2002 voimaan astuneen, sopimusteitse sovittavia perintäkustannuksia koskevan asetuksen 601 mukaisesti.

5. Vastuunrajoitus:

Mikäli tilausvahvistuksen jälkeen sattuu jotakin, joka estää tuotteiden toimituksen ajallaan tai aiheuttaa puutteellisen toimituksen, eikä tätä voida pitää Wiema Sko ApS:n huolimattomuutena tai laiminlyöntinä, mukaan lukien force majeure -tapaukset (ks. kohta 11), Wiema Sko ApS ei ole velvollinen täyttämään sopimuksen ehtoja.

Mikäli puutteellisuus johtuu Wiema Sko ApS:n tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä, asiakkaalle maksetaan korvausta Tanskan lainsäädännössä päätettyjen yleisten määräysten mukaisesti. Välillisiä vahinkoja, kuten liiketoiminnan tai tuottojen menetystä, päiväsakkoja tai vastaavia ei korvata.

6. Peruutusoikeus

Yrityksiä koskevat ehdot: Yritykset voivat kieltäytyä vastaanottamasta tuotteita ainoastaan toimituksessa ilmenevän merkittävän puutteen vuoksi tekemällä kirjallisen reklamaation Wiema Sko ApS:lle 8 päivän kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa vastaanottajan katsotaan hyväksyneen tuotteet. Tämän lisäksi tilaus voidaan peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa ainoastaan Wiema Sko ApS:n kirjallisella suostumuksella. Mikäli tilaus peruutetaan tai siihen tehdään muutoksia, Wiema Sko ApS:llä on oikeus vaatia täysi maksu sopimuksen mukaan.

Kuluttajia koskevat ehdot: Tehdessään ostoksen verkossa ostajalla on oikeus peruttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa. Jos ostaja peruuttaa ostoksensa, Wiema ApS maksaa takaisin koko ostosumman. Alkuperäinen määrä alkuperäisessä kunnossa olevia tuotteita voidaan siten palauttaa Wiema Sko ApS:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai jättämällä tuotteet postitoimistoon toimitettavaksi kyseiseen osoitteeseen. Palautus on tehtävä 14 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Asiakas ei saa käyttää tuotteita, jotka hän aikoo palauttaa. Palautettavien tuotteiden mukana on lähetettävä myös tilausvahvistus, lasku tai vastaava asiakirja, joko alkuperäiskappale tai kopio.

Asiakas maksaa palautuksen postikulut.

Tuotteen ostosumma ja toimituskulut palautetaan asiakkaalle, kun palautus on vastaanotettu. Peruutusoikeutta tai tuotteiden palauttamista koskevat kysymykset voidaan tehdä postitse, puhelimitse tai sähköpostitse:

Wiema Sko ApS
Karl Bjarnhofsvej 15
7120 Vejle
Tanska
Tel.: +45 7475 2440 / +45 2874 3810
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

7. Takuu:

Wiema Sko ApS ei myönnä takuuta yksitäisille tuotetoimituksille, mutta viittaa kohtaan 8, joka koskee puutteellisista toimituksista aiheutuvia reklamaatioita.

8. Puutteet/reklamaatiot:

Mikäli asiakas haluaa tehdä reklamaation jostakin tuotteesta, hänen on ensin otettava yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, jotta voidaan sopia puutteellisen tuotteen käsittelystä.

Kuluttajan tekemä ostos: Ostajalla on 2 vuoden reklamaatio-oikeus kaikista tuotteista. Ostaja ei siten voi reklamoida virheistä tai puutteista, jotka ilmenevät 2 vuotta toimituksen jälkeen. Kaikista virheistä ja puutteista on ilmoitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ne havaittiin tai olisi pitänyt havaita.

Virheelliset tai puutteelliset tuotteet palautetaan Wiema Sko ApS:n kustannuksella ja vastuulla. Palautuksen yhteydessä asiakkaan on kerrottava Wiema Sko ApS:lle, millaisesta virheestä tai puutteesta on kyse. Palautukset ja reklamaatiot lähetetään kohdassa 6 ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli tuote todetaan virheelliseksi tai puutteelliseksi edellä mainitun ajan kuluessa, Wiema Sko ApS sitoutuu korjaamaan virheen kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai Wiema Sko APS ei katso sopivaksi korjata tuotetta, Wiema Sko ApS sitoutuu toimittamaan virheettömän tuotteen vastaanottamansa virheellisen tuotteen tilalle. Wiema Sko ApS sitoutuu myös maksamaan asiakkaalle palautuksesta koituneet asiakkaan todistamat kulut. Jos tuotetta ei pystytä korjaamaan tai korvaamaan, Wiema Sko ApS palauttaa asiakkaalle tuotteen ostosumman ja palautuksesta koituneet kulut.

Wiema Sko ApS:llä ei ole edellä mainitun lisäksi muita velvollisuuksia asiakkaitaan kohtaan. Wiema Sko APS:ää ei voida missään tapauksessa pitää vastuussa välillistä vahingoista tai seurannaisvahingoista, mukaan lukien tietojen menettäminen tai vahingoittuminen.

Yrityksiä koskevat ehdot: Yrityksen on heti tuotteiden vastaanottamisen jälkeen ja ennen niiden käyttöönottoa, käsittelyä tai jälleenmyyntiä tarkastettava tuotteet mahdollisten virheiden varalta. Puutteellisuuksia, jotka havaitaan tai olisi pitänyt havaita tällaisessa tarkastuksessa (myös tuotemäärään liittyviä), koskevat reklamaatiot on lähetettävä välittömästi ja viimeistään 8 päivää toimituksen vastaanottamisen jälkeen. Tämän jälkeen tehtyjä reklamaatioita ei oteta huomioon.

Mikäli tuotteissa havaitaan puutteellisuuksia, joista Wiema Sko ApS on vastuussa ja joita ei voida pitää merkityksettöminä, ostajalla on oikeus peruuttaa kyseinen tilaus ellei Wiema Sko ApS sitoudu lähettämään korvaavia tuotteita viipymättä. Jos kauppa peruuntuu toimituksessa havaittujen puutteiden vuoksi, ostaja on velvollinen toimittamaan vastaanottamansa tuotteet Wiema Sko ApS:lle samassa kunnossa kuin ne olivat asiakkaalle saapuessaan.

Jos kyseessä on erittäin pieni tilaus, Wiema Sko ApS:llä on oikeus toimittaa korvaavat tuotteet normaalien myynti- ja toimitusehtojensa mukaisesti alkuperäiseen hintaan. Wiema Sko ApS:llä ei ole vahingonkorvausvastuuta tällaisissa tapauksissa.

Mikäli ostaja ei ole 1 vuoden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta tehnyt Wiema Sko ApS:lle reklamaatiota piilevästä virheestä, hän ei voi asettaa Wiema Sko ApS:ää vastuuseen tällaisesta virheestä, mikäli Wiema Sko ApS ei ole kirjallisesti myöntänyt tuotteelle pidempää takuuta.

9. Vastuu tuotevastuusta:

Myyjänä Wiema Sko ApS on vastuussa vain sellaisista myymiensä tuotteiden aiheuttamista vahingoista, jotka johtuvat Wiema Sko ApS:n tekemästä virheestä. Wiema Sko ApS ei kuitenkaan ole vastuussa liiketoiminnan tai tulojen menetyksestä tai muista välillisistä vahingoista, ks. kohta 5.

10. Force majeure:

Wiema Sko ApS ei ole vastuussa sopimuksen täyttämiseen liittyvistä puutteista tai viivästymisestä force majeure -tapauksissa, jollaisia ovat sota, mellakat, kansalaislevottomuudet, hallituksen tai viranomaisten väliintulot, tulipalot, lakot, työsulut, vienti- ja/tai tuontikiellot, alihankkijoiden toimittamatta jättämiset tai puutteelliset toimitukset, työvoiman tai polttoaineen puute tai muu olosuhde, johon Wiema Sko ApS ei pysty vaikuttamaan ja joka viivästyttää tuotteiden toimitusta.

11. Omistusoikeus:

Myytyjen tuotteiden omistusoikeus jää Wiema Sko ApS:lle, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Sen vuoksi ostajalla ei ole sitä ennen oikeutta myydä, pantata, vuokrata, lainata, luovuttaa, sijoittaa tai muulla tavalla hankkiutua eroon toimitetuista tuotteista.

12. Henkilötiedot:

Wiema Sko ApS käsittelee henkilötietoja Tanskan henkilötietolain mukaisesti. Ostaja voi ottaa yhteyttä Wiema Sko ApS:ään saadakseen tietoa siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu tai pyytääkseen Wiema Sko ApS:ää poistamaan tai korjaamaan tiedot.

Ostajan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta ja muita tietoja käytetään vain ostajan tilauksen toimittamiseen sekä yhteydenpitoon ostajan kanssa, mikäli toimituksessa ilmenee odottamattomia ongelmia. Wiema Sko ApS ei missään tapauksessa luovuta ostajan tietoja kolmansille osapuolille. Wiema Sko ApS ei myöskään käytä tietoja markkinointitarkoituksiin, kuten sähköpostimainosten lähettämiseen, mikäli ostaja ei ole sitä hyväksynyt.

Ostajan tilausta sekä muita ostajaa koskevia tietoja säilytetään 5 vuoden ajan, minkä jälkeen tiedot automaattisesti poistetaan, mikäli tiedot eivät ole Wiema Sko ApS:lle edelleen olennaisia esimerkiksi uusien tilausten toimittamista tai vastaavia tarkoituksia varten. Tiedot tallennetaan muun muassa sen vuoksi, että mahdolliset reklamaatiot pystytään käsittelemään kunnolla.

13. Kiistat:

Mahdolliset osapuolten väliset kiistat ratkaistaan siinä käräjä- tai hovioikeudessa, joka kulloinkin on Wiema Sko ApS:n oikeuspaikka. Oikeuskäsittelyssä noudatetaan Tanskan lakia riippumatta siitä, missä ostaja asuu, oleskelee tai harjoittaa liiketoimintaansa. Kiistoissa ei sovelleta CISG:tä eikä kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä. Mikäli oikeuslaitos sattuisi toteamaan jonkun näistä ehdoista pätemättömäksi, asia ei vaikuta muihin ehtoihin.