kontakt

Leather Kvalitetsprodukt lavet af naturmaterialer

dansk flag Original danish since 1975

Fragtfri levering i EU ved køb over kr. 500,-

14 dages fortrydelsesret

Betalingskort

Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesiden ejes og drives af Wiema Sko ApS ("WIEMA"), Karl Bjarnhofsvej 15, 7120 Vejle Ø, CVR-nr. 51 41 22 14.

Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden er WIEMAs ejendom og må udelukkende anvendes med WIEMAs forudgående skriftlige tilladelse.

Hjemmesidens indhold, så som tekst, grafik, symboler, billeder, videoer og lydfiler samt software er WIEMAs ejendom. Indholdet er ophavsretligt beskyttet og må udlukkende anvendes med WIEMAs forudgående skriftlige tilladelse.

Det er udelukkende tilladt at downloade hjemmesidens indhold til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, forudsat at ophavsretten ikke berøres. Det er ikke tilladt at kopiere, genudsende eller videregive hjemmesidens indhold til offentlige eller erhvervsmæssige formål eller på anden måde anvende det ophavsretligt beskyttede indhold uden WIEMAs forudgående skriftlige tilladelse.

Oplysningerne på hjemmesiden stilles til rådighed, som de er og forefindes, UDEN HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

WIEMA er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab (herunder tabte indtægter, driftstab eller tabt data, driftsforstyrrelser som følge af virus eller lignende, osv.), afledte tab eller følgeskader (herunder downloadning, installation, lagring eller brug af hjemmesidens software eller indhold, osv.), som opstår som følge af adgang til, brug af eller tillid til indhold på hjemmesiden eller hjemmesider, som denne hjemmeside er forbundet til via links, uanset om sådant indhold er korrekt eller fuldstændigt. WIEMA er ikke erstatningsansvarlig for hverken tab eller skade, ej heller for pønalt begrundet skadeserstatning eller på anden måde på grund af en sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på hjemmesiden eller hjemmesider, som denne hjemmeside er forbundet til via links. Formålet med oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende af generelt vejledende karakter.

WIEMA er berettiget til på ethvert tidspunkt at ændre hjemmesidens indhold uden forudgående varsel.

Besøgende på hjemmesiden erklærer sig indforstået med, at siden kun må anvendes til lovlige formål, og at det ikke er tilladt at udføre handlinger, som kan skade hjemmesiden, herunder at tilføje eller fjerne noget fra hjemmesiden eller forsøge at få adgang til dele af hjemmesiden, som ikke er tiltænkt den pågældende besøgende.

Denne ansvarsfraskrivelse og hjemmesidens indhold er udelukkende underlagt dansk lov bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse skal, medmindre den kan afgøres i mindelighed, udelukkende afgøres af Byretten i Århus.